All Books
GELOOF EN ISLAM

In dit boek zijn de geloofsfundamenten van de islam, met andere woorden de zes zuilen van het geloof, uit authentieke en betrouwbare boeken overgenomen en op een gedetailleerde wijze verklaard. Daarnaast wordt er ook informatie over andere religies gegeven en worden deze vergeleken met de islam.


DOWNLOAD (PDF)
HET GEBEDSBOEK

In dit boek wordt er kennis medegedeeld waarvan het voor iedere moslim noodzakelijk is om het te kennen, namelijk kennis over de geloofsleer (‘aqīda) van de ahl al-soenna, het gebed (salāt), de kleine rituele wassing (wudū), de grote rituele wassing (ghusl), de droge rituele wassing (tayammum), het vasten (sawm), de armenbelasting (zakāt) en de bedevaart (hajj). Aan het einde van dit boek zijn er smeekbeden in hun Arabische origineel weergegeven, die binnen of buiten het gebed worden uitgesproken.


DOWNLOAD (PDF)
HET PAD VAN DE AHL AL-SOENNA

In dit boek wordt er uitgebreide kennis gegeven over de islam en de geloofsleer van de ahl al-soenna, en worden er onderwerpen behandeld zoals de classificatie van de islamitische wetenschappen en de rechtsgeleerden en het leven van de edele Imām al-a’zam Abū Hanīfa. Er worden antwoorden gegeven op degenen die hervormingen willen doorvoeren in de islam, op schadelijke personen en stromingen die de islam proberen te vervalsen, en op afgedwaalde groeperingen zoals de jabriyya, de mu’tazila en de wahhabieten.


DOWNLOAD (PDF)
BEKENTENISSEN VAN EEN BRITSE SPION

Dit boek, dat bestaat uit drie delen, bevat de memoires van de Britse spion Hempher die rond 1700 naar Istanbul kwam en daar verschillende islamitische wetenschappen en talen leerde. Daarin beschrijft hij zijn spionageactiviteiten die tot doel hadden de islamitische wereld en de moslims te verdelen, en hoe hij het wahhabisme heeft gesticht.


DOWNLOAD (PDF)